Om leewanta´s blogg

Leewanta kommenterar rykande het information från den djupa världen och delger trend-rapporter som må tjäna som en vägledare eller erbjuda ett moment av holistisk socioekonomisk reflektion. Anonymiteten av denna sida tjänar flera syften, förväxla aldrig en budbärare med ett bud, låt data och information vägas på sina egna meriter, inte på budbärarens meriter. Om de visar sig sanna och värdiga så talar de väl för budbäraren per automatik.

Analyserna och kommentarerna baseras på skeenden i världens maktcentrum, inte minst utifrån den amerikanska rörelsen, eftersom de oftast ligger före i händelseförloppen,  i den allt mer komplexa väv av orsak och verkan som bildar dagens världsbild. Ingen talar om för leewanta vad han ska tro, han talar inte om för någon annan vad de ska tro. Man måste rannsaka sanningen efter sitt eget samvete. Så det föreligger ingen avsikt i att postulerade rapporter, kommentarer och analyser ska accepteras carté blanche – utan att läsaren begagnar sin egen kännedom av fakta, begagnar sin egen trend-forskning och korrelerar bilderna efter sin egen erfarenhet i maktens högsta korridorer.

Den bild som ges av media är i denna uppfattning vare sig komplett eller fullständig på något vis. Den tycks sakna sitt tänkta försprång, helhetssyn och den missar att ständigt sätta saker i sitt rätta sammanhang. Vitsen med denna journal är att ge insikter i förtid, snarare än att låta sig tas på sängen av en slö, trögfattad,  begränsad och reaktionär krets av media och lokal politik. Om man kan tala om en ”big picture” i världen så är det vad denna blog syftar till att exponera.

PS.

Denna leewanta har inget med andra ”lee wanta”” som finns på nätet att göra, under denna signatur publiceras bara på svenska. Är det inte publicerat under wordpress – eller direkt relaterande till denna blogg – har det ingenting med denna leewanta att göra

Annonser

 
%d bloggare gillar detta: