RE: Carl Bildt – ”den ständiga terrorn”

Syntetisk terror är givetvis profitabelt för många agendor, och Bildt verkar – dåraktigt – spela på den ostämda strängen därvidlag. Han sår uppenbarligen en boomrang till (trendriktigt) – riktad mot hans egen nacke – i att genom sloganism anta positionen som en förstulen propagandist och en agiterande stalinist.

”sofistikerad terrororganisation” – syftar du på CIA, FSB, BND, SDECE, SISMI eller Neocon gänget, vilka samarbetade med många av dessa subversiva rörelser? För du tror väl ingen är så pass sänkt under ytan att man utgår ifrån att Du faktiskt vet, i den yttersta verkligheten, vad du talar om i dessa ärenden? Eller vem som finansierade dem? Och om de som gjorde det även finansierar dina Bilderberg möten?

Syntetisk terrorism strategin begagnas av oligarkiska intressen för att söka ta över folket på olika vis, i enlighet med Machiavellis ”popolo”. Det fungerar tills 5% känner till något mera, sedan kollapsar den bubblan, precis som andra spekulationer.

Denna agent för underliga prioriteringar underskattar ständigt sanningens kraft, den kommer att nå kritisk massa, men alla korrigerande processer tar sin tid.

Frågan i framtiden kommer väl närmast att ligga i att förstå vilka ”solida skäl” Bildt hade för att vifta med subversiva hotbilder på ett okritiskt, om inte direkt förstulet vis.

Om inte annat säger Bildt inte ett ord om alla dessa proxy krig och dess potential att de facto föda – hämndbegär – som ett resultat av att helt oskyldiga människor dukar under efter geopolitiska särintressens räder, kring vilka Bildt historiskt har slingrat sig likt en liten Fez-huvad betjänt.

Ja, terrohot och terrordåd kommer att fortsätta, då det militär-industriella komplexets hjältar finansierar mången aktivitet för sina egna agendors skull. Eisenhower hade inte bara rätt, varningen misslyckade att begripas av den förpuppade massan.

Under tiden tycks Bildt kopiera de förlorare som söker stärka sin professionella position med att vifta med populistiska hot-bilder, och det är inte till hans framtida fördel.

Mytbildningen som därefter uppstår beträffande ”terroristen” är den sista linjen av en bankrutt regim, etiskt och finansiellt.

Annonser

~ av leewanta på 31 oktober, 2010.

 
%d bloggare gillar detta: