Den Privata Bankkartellen Angriper Nationerna

Ett nytt dokument ifrån IMF uppvisar en charter för en ny global valuta kallad ”bancor”, vilken påvisar det potentiella motstånd nationerna kan tänkas sätta emot processen av att tvinga in nationerna i en global monetär ordning från superfinansens hökar, där balansgången går mellan ”frivilligt multilateralt ramverk” till en fullskalig global valuta: den orwellianska mardrömmen kallad 1984 fullt realiserad – och faktiskt, långt värre än vad hans litterära verk implicerade. De vill kontrollera människans liv så långt som är möjligt, detta vet vi med den största säkerhet.

Dokumentet medger att det krävs ett monumentalt skifte i acceptansen av globalismen för att göra planen möjlig på kort sikt. IMFs blåkopia, författad av Rez Moghadam, direktör för IMF´s strategi, policy och granskning, har lyckats stanna under radarn under tre månader.

En artikel på Financial Times blogg ”alphaville”, understryker dokumentets klara direktion mot en global finansiell kropp. Detta är embyrot till världens värsta mardröm, och varför det är så kommer att förklaras mer i detalj i andra rapporter.  Länk: http://ftalphaville.ft.com/blog/2010/08/04/306346/imf-blueprint-for-a-global-currency-yes-really/

“…in the eyes of the IMF at least, the best way to ensure the stability of the international monetary system (post crisis) is actually by launching a global currency.” noterar Izabella Kaminska.

“And that, the IMF says, is largely because sovereigns — as they stand — cannot be trusted to redistribute surplus reserves, or battle their deficits, themselves.”

Å ena sidan har man lurat in nationerna medvetet i en total skuldbelägring efter deras skickliga bedrägerier, och sedan när länderna är bakbundna i det läget, kramas de ur via konjunktur och svårigheter, och förflyttar successivt villigheten att ge upp sig för den transnationella finansens planer och vilja.

En charter visar de steg man ser för att successivt fånga länderna i planen:

IMF Charter

Taktiken börjar med en vag rekommendation för ”frivilliga policy justeringar” att adopteras av medlemsstaterna, sedan går vägen igenom mer och mer drakoniska ekonomiska åtgärder tills man når bankirens slutmål i en global valuta, det veritabla slutet på den individuella nationen. Kartan visar även tänkbara motstånd mot varje steg på trappen från de enskilda nationerna, vilket ger kort spik, följd av ett lugn, och sedan en generell resning i rörelsen mot en global valuta vars progression sker över tiden, uppbackat av destabiliserande åtgärder på marknaderna givetvis – ränker vars effekter vi redan ser idag i världen.  Vägen till denna globala valuta påbörjas med nyttjandet och den eventuella implementeringen av ett internationellt monetärt system baserat på SDR, IMF´s syntetiska pappersvaluta. När väl SDR är accepterat föreställer sig IMF bara ett steg till för att kunna lansera en ny global valuta. När denna markör dyker upp ligger världens framtid i frihet på spel. För den som tror att de män som ligger bakom denna plan har trevliga noteringar för folken och världens massor i deras hemliga vision begår det grövsta misstag. Deras vision är inget annat än en fullskalig och totalitär stat där den enskilda människan ingår ett systematiserat ”micro-management” av deras liv, med ny teknik och allestädes närvarande hotbilder projicerade på den andra sidan.  Dokumentet ger till och med valutan ett namn, ”bancor”, efter John Maynard Keynes föreslagna ”World Currency Unit”. Keynes som inte nekade att hans doktriner lämpade sig bäst för en totalitär stat.

Följande sektion i IMF dokumentet understryker:

48. From SDR to bancor. A limitation of the SDR as discussed previously is that it is not a currency. Both the SDR and SDR-denominated instruments need to be converted eventually to a national currency for most payments or interventions in foreign exchange markets, which adds to cumbersome use in transactions.

And though an SDR-based system would move away from a dominant national currency, the SDR’s value remains heavily linked to the conditions and performance of the major component countries. A more ambitious reform option would be to build on the previous ideas and develop, over time, a global currency. Called, for example, bancor in honor of Keynes, such a currency could be used as a medium of exchange—an “outside money” in contrast to the SDR which remains an “inside money”.

Dokumentet säger att såvida inte någon kataklysm sker för att med rop driva fram en reform så kommer processen att ta tid:

”It is understood that some of the ideas discussed are unlikely to materialize in the foreseeable future absent a dramatic shift in appetite for international cooperation.”

Känns tongången och sentimenten igen? Den uppmärksamme kan dra sig till minnes PNAC´s dokument från Dick Cheney´s tankesmedja: Project For A New American Century, kallat Rebuilding Americas Defenses. Där målar man upp USAs framtid i det nya årtusendet som engagerat i multipla teaterkrig för att säkerställa USA som den enda supermakten i världen under det nya årtusendet. Dokumentet drar slutsatsen att transformationen för USA blir långsam såvida inget av kataklysmiska proportioner sker, som ett nytt ”pearl harbour”: ”Further, the process of transformation, even if it brings revolutionary change, is likely to be a long one, absent some catastrophic and catalyzing event––like a new Pearl Harbor”. Ja, ett år på dagen efter att detta dokument publicerades fick USA ett pearl harbour i form av 9/11 angreppet. Somliga har tur?

IMF påbörjade sin satelitkampanj officiellt i Mars förra året. Sedan debatterades frågan på G20 mötet i London några dagar senare. En klausul i punkt 19 av G20 kommunikéen fick analytiker att börja beskriva gryningen av en ”revolution i den globala ordningen”. Man hade gått med på ett stödja en generell SDR allokering som skulle injicera 250 miljarder dollar i världsekonomin och öka den globala likviditeten.  Man hade alltså gett IMF makten att börja skapa pengar och införa globala kvantitativa lättnader, och detta enkla trick förde processen av en världsvaluta på banan, ur en global kraft till bläckfisk som inte är redovisningsskyldig till någon som helst nationell ordning eller form. Ambrose Evans-Pritchard från London Telegraph insåg poängen:

“The world is a step closer to a global currency, backed by a global central bank, running monetary policy for all humanity.”

Steget hyllades naturligtvis av de andra armarna som den transnationella finansen effektivt kontrollerar: FN och Världsbanken.  Introduktionen av en global valuta och tillhörande skattesystem,  med en övergripande regulator, är en hörnsten i angreppet för att etablera en världsregering dikterad av finansmän, med deras centraliserade vision om kontroll och med mer totalitär makt placerad i dessa fåtal, dolda, och icke redovisningsskyldiga händer. Länk: http://www.guardian.co.uk/global/2010/apr/20/imf-tax-global-banks

Här hänger våra barns framtid i frihet på hur vakna nationernas politiker är, om de tänker fortsätta låta sig hunsas och bedövas  av finansmännens ränker och smiden, eller om de rätar på ryggraden och tar tag i saken för att sätta världen fri från dessa finansiella terrorister en gång för alla.

Länk till IMF´s Reserve Accumulation and International Monetary Stability http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2010/041310.pdf

LW/SW

Annonser

~ av leewanta på 5 augusti, 2010.

 
%d bloggare gillar detta: